X-GUARD - 友良高科技紡織股份有限公司
友良高科技紡織股份有限公司

X-GUARD

Life is tough. We make tough, stylish.

首頁 創新研發 X-GUARD

X-GUARD Structure...

區域間搭配著同質不等量的纖維,建構交織出一個保護殼

懷舊的線條

複合出交錯的美感

無論潮流如何交替

依然是千錘百煉後的永世經典

 

強烈的視覺與感官衝擊 

開拓創新織物與尖端流行之間的無限想像

 

多層次的組織

交疊的結構

豐富了視覺上多元化感受...

X-GUARD Melange...

復古工業風格

剛柔的組織交錯

自然形成了立體的凹凸區塊

跳躍著

交織了平凡中的不凡

X-GUARD Stretch...

 

剛柔並濟 
在你的肩上  你的膝上
你的坐臥行進間

如影  隨形…

規格說明

X-GUARD

QR0583

N440+X-GUARD*N440+X-GUARD

N:84.5% P:15.5%

Tensile Strength (ASTM D5035):
Warp:190 up kgf/5cm
Weft: 190 up kgf/5cm

Tongue Tear (ASTM D2261):
Warp:12.89 kgf
Weft: 11.14 kgf

Bursting Strength (ASTMD3786):
30 up kgf/cm2

Abrasion Resistance (ASTM D3884):
500 cycle (1kg, H18)

Q15R014

N400+X-GUARD*N400+X-GUARD
N:84.5% P:15.5%

P/D(single)+W/R(C6)+PU

Tensile Strength (ASTM D5035):
Warp:190 up kgf/5cm
Weft: 190 up kgf/5cm

Tongue Tear (ASTM D2261):
Warp:25.52 kgf
Weft: 22.82 kgf

Abrasion Resistance (ASTM D3884):
80 cycle (1kg, H18)

Q15R018

N400+X-GUARD*N400

P/D(single)+W/R+TPU 0.08mm

Tensile Strength (ASTM D5035):
Warp:190 up kgf/5cm
Weft: 190 up kgf/5cm

Tongue Tear (ASTM D2261):
Warp:38.92 kgf
Weft: 26.82 kgf

Abrasion Resistance (ASTM D3884):
160 cycle (1kg, H18)

Q15R013

N400+X-GUARD*N400+X-GUARD

N:75% PE:15% P:10%

P/D(single)+W/R+TPU 0.08mm

Tensile Strength (ASTM D5035):
Warp:190 up kgf/5cm
Weft: 190 up kgf/5cm

Tongue Tear (ASTM D2261):
Warp:41.93 kgf
Weft: 40.30 kgf

Abrasion Resistance (ASTM D3884):
65 cycle (1kg, H18)